KINGLEEN 20.000mAh

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Compatible Brand: xiaomi redmi 1s iphone 6 plus ...
Pin Sạc Kingleen 4800 mah

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Pin Sạc Kingleen 6600

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Pin Sạc Kingleen 11,000

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Pin Sạc Kingleen 66000

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Mô tả sản phẩm

 Pin sạc dự phòng pisen 15.000 mah CÓ...