Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: PIN Lenovo B450 ...
Pin Lenovo Y490 B490A Y500

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: Lenovo IdeaPad Y490 ...
Pin Lenovo E30 13

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: ThinkPad Edge 13" ThinkPad Edge...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo L3000 G230 Series...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo 3000 G400 ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo 3000 G400 ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo 3000 G400 ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo G460 Series ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo G460 Series ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy Lenovo G460 Series Lenovo G460-06772GU Lenovo G460-06772WU ...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: Lenovo G480 G580 Y485 G780 M495 V580 ...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: Lenovo G480 G580 Y485 G780 M495 V580 ...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: Lenovo C200 Series Lenovo N200 Series Lenovo N100 Series ...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: LENOVO S10 S10E S10C S9 S9E S12 M10 LENOVO S10-2 ...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: LENOVO S10 S10E S10C S9 S9E S12 M10 LENOVO S10-2 ...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: LENOVO S10 S10E S10C S9 S9E S12 M10 LENOVO S10-2 ...
Pin Lenovo S10-2
320.000₫

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: LENOVO S10 S10E S10C S9 S9E S12 M10 LENOVO S10-2 ...