Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy PCG-XR Series PCG-FR Series PCG-GRS...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO PCG-V505 Series VAIO PCG-Z1 Series...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO TX36TP VAIO TX37TP VGN-TX15C/W...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VGN-K SERIES VGN-SZ Series VGN-FS...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO AR500 VAIO SZ600 VAIO...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: Sony VGN-TZ121 Sony VGN-TZ13 Sony VGN-TZ130N/B Sony VGN-TZ131 Sony...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VGN-Z5 Series VGN-Z15 Series VGN-Z17...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VGN-FW11 VGN-FW15T VGN-FW17/B ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO-VGN-P11Z/W VAIO-VGN-P13GH/W ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO-W Series VAIO-W117...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: VGN-CS series, VGN-AW series, VPC-CW series, VGN-NS series, VGN-BZ series, VPCF ,...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: VPCEB series, VPCEA series, VPCEC series,...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO S Series (VPCSB) VAIO SA...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: SONY VAIO CA Series SONY VAIO CB Series...

Mô tả sản phẩm

- Chi tiết về pin laptop Sony Vaio BPS33- SVT1511 - ZIN: Loại pin: Li-ion ...
Pin Laptop Sony Vaio BPS8

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

- Part number: SONY VGP-BPS8, VGP-BPL8, VGP-BPS8A, VGP-BPS8B - Tương thích các dòng sản phẩm: Laptop SONY VAIO...
Pin Laptop Sony Vaio BPS35 4CELL OEM

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

- Part number: SONY VGP-BPS35 - Tương thích các dòng sản phẩm: Laptop Sony Vaio Fit 14E...
Pin Laptop Sony Vaio BPS11

Liên hệ: (08).6683.0123

Mô tả sản phẩm

- Chi tiết về pin laptop Sony Vaio BPS11 OEM: Loại pin ...

Mô tả sản phẩm

Chi tiết về pin laptop Sony Vaio BPS2 OEM: Loại pin: Li-ion Pin điện áp:...