Mô tả sản phẩm

Pin Sony VAIO SVP1121 (Pro 11) SVP11227SCB SVP11214CXB VGP-BPS37

Mô tả sản phẩm

Pin SONY VGP-BPS40 Svf14N Svf 15A Svf15N

Mô tả sản phẩm

Pin Sony VAIO BPS33 SVT141A11L, SVT141C11T, SVT15112CXS
Battery VGP-BPS34 11.1V -3650mAh

Liên hệ: (028).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Battery VGP-BPS34 11.1V -3650mAh
Pin Sony VAIO Fit 15 Touch SVF15A1ACXB

Liên hệ: (028).6683.0123

Mô tả sản phẩm

Pin Sony VAIO Fit 15 Touch SVF15A1ACXB

Mô tả sản phẩm

Pin Sony VAIO SVF15A1BCXB SVF15A1BCXS SVF15A1CCXB

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy PCG-XR Series PCG-FR Series PCG-GRS...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO PCG-V505 Series VAIO PCG-Z1 Series...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO TX36TP VAIO TX37TP VGN-TX15C/W...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VGN-K SERIES VGN-SZ Series VGN-FS...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO AR500 VAIO SZ600 VAIO...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: Sony VGN-TZ121 Sony VGN-TZ13 Sony VGN-TZ130N/B Sony VGN-TZ131 Sony...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VGN-Z5 Series VGN-Z15 Series VGN-Z17...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VGN-FW11 VGN-FW15T VGN-FW17/B ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO-VGN-P11Z/W VAIO-VGN-P13GH/W ...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO-W Series VAIO-W117...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: VGN-CS series, VGN-AW series, VPC-CW series, VGN-NS series, VGN-BZ series, VPCF ,...

Mô tả sản phẩm

Dùng chung cho các Model: VPCEB series, VPCEA series, VPCEC series,...

Mô tả sản phẩm

Tương thích dòng máy VAIO S Series (VPCSB) VAIO SA...