Mô tả sản phẩm

Ram Laptop Samsung DDR3 2Gb Bus 1333 Mô-đun bộ nhớ 8 chip của SAMSUNG...

Mô tả sản phẩm

Ram Laptop Samsung DDR3 PC3L 8Gb Bus 1600Mhz Chip Ram bộ nhớ 16 chip...

Mô tả sản phẩm

Ram Laptop Samsung DDR3 PC3L 4Gb Bus 1600Mhz Chip Ram bộ nhớ 16 chip...

Mô tả sản phẩm

Ram Laptop Samsung DDR3 4Gb Bus 1333 Mô-đun bộ nhớ 16 chip của SAMSUNG...